Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Pulsdraad

Het pulsdraadvistuig is een twee meter lange balk, waaraan draden zitten die door het water gaan. Op deze draden staat elektrische stroom. De vissen raken door de stroom gedesorienteerd en zijn zo makkelijk te verzamelen. Het pulsdraad wordt gebruikt voor het bemonsteren van de Randmeren.
Voorbeeld van een Pulsdraad
Voorbeeld van een Pulsdraad