Wageningen Marine Research

Welkom op de zoetwatervisdata website van Wageningen Marine Research. Deze website geeft toegang tot de standaard opwerking van de gegevens van de visbemonstering in de zoete Nederlandse rijkswateren en overgangswateren. De gegevens worden verzameld, beheerd en opgewerkt in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in opdracht van Rijkswaterstaat.

Per waterlichaam
Hier kunnen de monitoringsgegevens per KRW waterlichaam bekeken en gedownload worden. In totaal zijn er 32 waterlichamen waarvan met merendeel bestaat uit zoete Rijkswateren en een kleiner deel uit overgangswateren, die gemonitord worden middels verschillende tuigen.
Per soort
Hier kunnen de monitoringsgegevens per (vis)soort bekeken en gedownload worden. In totaal zijn er gedurende het begin van de monitoring 182 soorten in zoete Rijkswateren en overgangswateren gevangen, inclusief rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab.
Per tuig
Hier kunnen de actieve en passieve monitoringsgegevens per tuig bekeken en gedownload worden. Bij de actieve monitoring worden vistuigen door het water gehaald. Dit is met name geschikt voor standvis. Bij de passieve monitoring worden vistuigen in het water geplaatst en later weer opgehaald, wat vooral geschikt is voor trekvis.