Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Kuil

De (grote) kuil is een lang net dat wordt gesleept door een schip. Halverwege bevindt zich een inkeling in het net. Het net wordt opengehouden door een boom, met aan weerskanten een stok (de kneppel). Tussen de boom en de stokken bevindt zich eengewicht op de onderste lijn en de onderpees van het net is verzwaard met stukjes ketting.
Voorbeeld van een Kuil
Voorbeeld van een Kuil