Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Fuik

Een fuik is een van netwerk gemaakte val voor vissen. Een fuik bestaat uit een aantal achter elkaar geplaatste trechters, waardoor vissen (vooral aal) wel naar binnen, maar niet/lastig naar buiten kunnen zwemmen. Fuiken worden veelal gebruikt voor het bemonsteren van migrerende vissen. Deze vissen trekken van zout naar zoet water, of andersom, van zoet naar zout water.
Voorbeeld van een Fuik
Voorbeeld van een Fuik