Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Elektroschepnet

Het elektroschepnet is een schepnet waar elektrische stroom opstaat. De vissen raken door de stroom gedesorieteerd en zijn zo makkelijk te verzamelen. Het electroschepnet wordt gebruikt voor het bemonsteren van de oever en in de ondiepe Grensmaaswaar vissen met een boomkor onmogelijk is.
Voorbeeld van een Elektroschepnet
Voorbeeld van een Elektroschepnet