Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Elektrokor

Bij de bemonstering met de boomkor wordt door het onderzoeksschip een sleepnet over de bodem gehaald. Het net wordt aan de bovenkant open gehouden door een boom. Bij de elektrokor wordt gebruik gemaakt van een elektrische stroom om de vissen te desorienteren.
Voorbeeld van een Elektrokor
Voorbeeld van een Elektrokor