Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Boomkor

Bij de bemonstering met de boomkor wordt door het onderzoeksschip een sleepnet over de bodem gehaald. Het net wordt aan de bovenkant open gehouden door een boom. De boomkor wordt vooral gebruikt bij het bemonsteren van de grote rivieren en de grote meren.
Voorbeeld van een Boomkor
Voorbeeld van een Boomkor