Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Zegen

Bij bemonstering met een zegen wordt een net, met drijvers aan de bovenpees, met een omtrekkende beweging over de bodem gehaald. De in het gebied aanwezige vis wordt hiermee ingesloten en verzameld zich in de zak. De zak is een extra ruimte in het midden van het net met een kleinere maas om de vis in te verzamelen. De zegen wordt gebruikt bij het bemonsteren van de Noordwaard.
Voorbeeld van een Zegen
Voorbeeld van een Zegen