Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Zalmsteek

Een zalmsteek is een van netwerk gemaakte val voor vissen, die met name gericht is op het vangen van zalmachtigen. Een zalmsteek is een vistuig dat bestaat uit een stuk net dat rechtop in het water staat, waaraan een grofmazige fuik is bevestigd,die haaks op de schutwand staat en met twee vierkante hoepels wordt opengehouden. Omdat de zalm voornamelijk langs de oever van de rivier trekt, worden de zalmsteken tussen de kribben in ondiep water geplaatst met de opening tegen de stroom in.
Voorbeeld van een Zalmsteek
Voorbeeld van een Zalmsteek