Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Wonderkuil

Een kuil is een sleepnet dat achter twee boten wordt voortgetrokken. De in het gebied aanwezige vis verzamelt zich in de zak. De zak is een extra ruimte in het midden van het net met een kleinere maas om de vis in te verzamelen. De bemonstering met de kuil vindt in de nacht plaats omdat de vangsten dan hoger zijn. De wonderkuil en de stortkuil verschillen vooral van afmeting. De wonderkuil wordt ingezet als er bijvoorbeeld te veel waterplanten zijn om de stortkuil te kunnen gebruiken. De kuil wordt gebruikt bij de bemonstering van de Randmeren.
Voorbeeld van een Wonderkuil
Voorbeeld van een Wonderkuil