Wageningen Marine Research
Waterlichaam
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar

Ankerkuil

Ankerkuilvisserij vindt op de getijstroom plaats vanaf een schip, waarbij zowel de ankerkuil als het schip aan het anker liggen. De hoogte van de ankerkuil is zo te regelen dat de volledige waterkolom bevist kan worden. Twee horizontale balken zijn door een staalkabel met elkaar verbonden waaraan de verticale zijden van het net zijn verbonden. De afstand tussen boven- en onderbalk is flexibel in te stellen. Op die manier kan de hele waterkolom afgevist worden mits de stations ondieper zijn dan de maximale afstand tussen boven- en onderbalk (Eems: 12 meter, Westerschelde: 14 meter).
Voorbeeld van een Ankerkuil
Voorbeeld van een Ankerkuil