Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Dordtse Biesbosch

De Dordtse Biesbosch is een zoet getijdewater. Het is het deel van de Biesbosch dat in provincie Zuid-Holland valt, met aan de zuidkant de Nieuwe Merwede als begrenzing. De Dordtse Biesbosch wordt bemonsterd met actieve monitoring. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Dordtse Biesbosch
Dordtse Biesbosch