Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Bovenrijn, Waal

Dit waterlichaam behelst het stuk Rijn vanaf de Duitse grens en de Waal tot in Brabant waar de Afgedamde Maas aantakt en de Boven Merwede begint. Er wordt sinds 1996 met actieve tuigen bemonsterd en sinds 2012 ook met fuiken ten behoeve van de monitoring van uittrek van schieraal. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Bovenrijn, Waal
Bovenrijn, Waal