Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Zandmaas

De Zandmaas is het stuk Maas tussen de Grensmaas en de Bedijkte Maas in. De Zandmaas wordt sinds 2007 met actieve tuigen bemonsterd. Daarnaast wordt er met passieve monitoring op zalm gevist. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Zandmaas
Zandmaas