Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Bovenmaas

Eenmalige bemonstering van de Bovenmaas in 1998 met actieve tuigen.
Bovenmaas
Bovenmaas