Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Waddenzee

Net buitendijks wordt er in de Waddenzee met fuiken bemonsterd. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021.
Waddenzee
Waddenzee