Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Vecht-Zwarte Water

Dit waterlichaam wordt met actieve tuigen bemonsterd. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Vecht-Zwarte Water
Vecht-Zwarte Water