Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Randmeren-Zuid

Het waterlichaam Randmeren-Zuid bevat het Eemmeer en het Gooimeer. Deze meren worden met stort- en/of wonderkuil actief bemonsterd. Daarnaast vindt sinds 2011 ook bemonstering plaats met het elektroschepnet. De bemonstering vindt sinds 2006 om dedrie jaar plaats. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: 2021.
Randmeren-Zuid
Randmeren-Zuid