Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Randmeren-Oost

Het waterlichaam Randmeren-Oost bevat het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw. De meren worden met stort- en/of wonderkuil actief bemonsterd. Daarnaast vindt sinds 2011 ook bemonstering plaats met het elektroschepnet. De bemonstering vindt sinds 2006 om de drie jaar plaats. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: 2021.
Randmeren-Oost
Randmeren-Oost