Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Oude Maas

De Oude Maas wordt met actieve tuigen, de boomkor en het elektroschepnet bemonsterd sinds 1996. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Oude Maas
Oude Maas