Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Beneden Maas

De Beneden Maas is het stuk Maas wat bovenstrooms begint bij Lith en benedenstrooms begrensd wordt door de Afgedamde Maas tussen Heesbeen en Poederoijensebroek. Er wordt met boomkor en elektroschepnet bemonsterd. Driejaarlijks ook met fuiken. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Beneden Maas
Beneden Maas