Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Noordelijke Deltakust (kustwater)

Dit waterlichaam wordt bemonsterd via fuiken, waarbij de vissers hun vangstgegevens aanleveren. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021
Noordelijke Deltakust (kustwater)
Noordelijke Deltakust (kustwater)