Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is een overgangswater en wordt alleen met de boomkor bevist. Daarnaast vindt er passieve monitoring plaats. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Nieuwe Waterweg
Nieuwe Waterweg