Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Nieuwe Maas

De Nieuwe Maas is bemonsterd in 1993 en 1995 met een boomkor.
Nieuwe Maas
Nieuwe Maas