Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Nederrijn, Lek

De Nederrijn en de Lek vormen samen een waterlichaam. Er wordt zowel met actieve als driejaaarlijks met passieve tuigen gevist. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Nederrijn, Lek
Nederrijn, Lek