Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Markermeer

Het Markermeer wordt met actieve tuigen bemonsterd, sinds 1996. Tot en met 2020 vond ook een staand want monitoring plaats. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: 2021.
Markermeer
Markermeer