Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Hollandse IJssel

De Hollandse IJssel wordt sinds 2016 bemonsterd met actieve tuigen. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Hollandse IJssel
Hollandse IJssel