Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Haringvliet-west

Haringvliet-west is een overgangswater wat vanwege het hogere zoutgehalte alleen met de boomkor kan worden bemonsterd. Dit gebeurt sinds 1996. In het Haringvliet-west staan fuiken ten behoeve van de monitoring van uittrek van schieraal. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.
Haringvliet-west
Haringvliet-west