Wageningen Marine Research
Tuig
Datatype
Soort
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Wetensch. naam
Kies of een soort, of een wetenschappelijke naam
Jaar
Bekijk welke soorten door de jaren aanwezig waren in dit waterlichaam

Bedijkte Maas

De Bedijkte Maas bevindt zich stroomafwaarts van de Zandmaas. De Bedijkte Maaswordt met actieve tuigen bemonsterd. Laatste data update actieve monitoring: voorjaar 2022.
Bedijkte Maas
Bedijkte Maas